Skip to content

Auto škola Semafor Anđela

A1 kategorija

Info

A1 kategorija

A1 kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i čija snaga motora ne prelazi 11 KW, kao i teškim triciklima čija snaga motora ne prelazi 15 KW. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za A1 kategoriju i započnite svoju obuku.

Obuka

Obuka za A1 kategoriju sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15 godina, sa koliko se može polagati i teorijski ispit,a praktični ispit se može polagati sa 16 godina, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.

Polaganje

Nakon odslušane teorijske obuke i položenog ispita, počinje praktična obuka kandidata. Praktičan ispit za polaganje dozvole za A1 kategoriju se sastoji iz dva dela vožnje. Prvi deo čini vožnja na uređenom parkingu, odnosno poligonu. Nakon toga kandidatima predstoji vožnja u saobraćaju.

U skladu sa propisima, obuka za polaganje dozvole za A1 kategoriju se mora vršiti na motociklu sa motorom radne zapremine od najmanje 120 cm3, najveće konstruktivne brzine od 90km/h.

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je potrebno da se uradi pre praktične obuke za odgovarajuću kategoriju koju je kandidat izabrao!

Kako izgleda praktično polaganje?

Prema pravilniku “Sl. glasnik RS”, br. 112/17

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A izvodi sledeće poligonske radnje:

1) vožnja po pravcu i zaustavljanje;

2) “slalom” vožnja;

3) vožnja putanjom u obliku broja “8”;

4) kočenje i zaustavljanje.

Info

Trajanje obuke za A1 kategoriju

A1

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

40 časova teorijske nastave
polaganje testa
20 časova praktične obuke
polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje B kategoriju (a ne poseduje AM kategoriju):

7 časova teorijske nastave
polaganje testa
20 časova praktične obuke
polaganje vožnje

Kandidat koji poseduje AM kategoriju:

polaganje testa
7 časova praktične obuke
polaganje vožnje

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 09-16h

Subota 09-12h

Nedelja – neradan dan


Warning: Undefined array key "pages" in /home/assemafors/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181
Auto škola Semafor Anđela