Skip to content

Auto škola Semafor Anđela

F kategorija

Info

F kategorija

F kategorija je za  upravljanje traktorima sa ili bez priključnih vozila i radne mašine

Obuka

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života. Cena obuke i ispita zavisi od toga koju kategoriju već posedujete, a ukoliko nemate položeno ni za jednu kategoriju onda plaćate punu cenu obuke. Ispit iz položene prve pomoći nije potreban.

Informacije

F kategorija je automatski priznata samo onim vozačima koji su za B kategoriju položili pre stupanja na snagu novog zakona, s tim da ako imate položeno za B kategoriju, dovoljno je da saslušate sedam teorijskih i prođete kroz isto toliko praktičnih časova da biste imali uslov za polaganje za kategoriju F.

Ukoliko želite da upravljate traktorom i radnim mašinama prethodno morate da položite za F kategoriju gde se teorijski deo sastoji od 40 časova, a praktični od 20.

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je potrebno da se uradi pre praktične obuke za odgovarajuću kategoriju koju je kandidat izabrao!

Kako izgleda praktično polaganje?

Prema pravilniku “Sl. glasnik RS”, br. 112/17

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu ili drugom prostoru, odnosno ulici u naseljenom mestu sa slabim intenzitetom saobraćaja kandidat za vozača motornih vozila kategorije F izvodi sledeće poligonske radnje:

1) odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila;

2) vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci;

3) vožnja unazad sa skretanjem ulevo, odnosno udesno pod pravim uglom.

Info

Trajanje obuke za F kategoriju

F

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Uslovi:

Ukoliko vozač prethodno ima položeno za AM, A1, A2 i A onda mu je za F kategoriju potrebno sedam časova iz teorijske obuke i deset iz praktične obuke.

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 09-16h

Subota 09-12h

Nedelja – neradan dan


Warning: Undefined array key "pages" in /home/assemafors/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181
Auto škola Semafor Anđela