Skip to content

Auto škola Semafor Anđela

AM kategorija

Info

AM kategorija

AM kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostvaruju brzinu veću od 45 km/h. Kako do vozačke dozvole za AM kategoriju i kako da započnete obuku?

Obuka

Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15 godina, sa koliko se može polagati teorijski ispit, a praktični ispit se može polagati sa 16 godina, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola. Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje, kao i lekarsko uverenje koje treba da glasi za AM kategoriju.

Polaganje

Tek nakon završetka i ovog dela obuke sledi polaganje. Položenim ispitom kandidat dobija probnu vozačku dozvolu za AM kategoriju u trajanju od 2 godine ili do 21 godine starosti.

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je potrebno da se uradi pre praktične obuke za odgovarajuću kategoriju koju je kandidat izabrao!

Kako izgleda praktično polaganje?

Prema pravilniku “Sl. glasnik RS”, br. 112/17

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A izvodi sledeće poligonske radnje:

1) vožnja po pravcu i zaustavljanje;

2) “slalom” vožnja;

3) vožnja putanjom u obliku broja “8”;

4) kočenje i zaustavljanje.

Info

Trajanje obuke za AM kategoriju

AM

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Kandidat koji ne poseduje vozačku dozvolu:

40 časova teorijske nastave
polaganje testa
7 časova praktične obuke
polaganje vožnje

Kandidat koji već poseduje vozačku dozvolu B kategorije:

7 časova teorijske nastave
polaganje testa
7 časova praktične obuke
polaganje vožnje

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 09-16h

Subota 09-12h

Nedelja – neradan dan


Warning: Undefined array key "pages" in /home/assemafors/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181
Auto škola Semafor Anđela