Skip to content

Auto škola Semafor Anđela

C kategorija i CE kategorija

Info

C i CE kategorija

C – kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t.

Najveća dozvoljena masa veća od 12000 kg. Dužina veća od 8 m, širina veća od 2,4 m, najveća konstruktivna brzina veća od 80 km/h, koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena – “cerada”) čija je širina veća ili ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka viša ili na istoj visini kao najviša tačka kabine. 

Sa navršenih 18 godina, kandidat može da odsluša teorijsku nastavu, polaže teorijski ispit i završi praktičnu obuku ali da isti poseduje već položenu B kategoriju. 

Obuka

Vozačka obuka za C kategoriju traje 7 teorijskih, koji se održavaju u prostorijama auto škole i 15 praktičnih časova, koji se odvijaju na poligonu, odnosno na putu. Polaznici su u obavezi da prisustvuju svim teorijskim i praktičnim časovima pre polaganja vozačkog ispita.
Obuka za CE kategoriju: Kandidat mora da ima novu vozačku dozvolu C kategorije, teorijske obuke nema, a teorijski ispit se ne polaže. Pravilnikom je predviđena obuka u trajanju od 7 časova i polaganje praktičnog ispita.

Polaganje

Praktičan ispit C kategorije se sastoji iz poligonskih vežbi (na uređenom parkingu) i vožnjom u saobraćaju. Ispitnu komisiju čine dva ispitivača, jedan je ispitivač MUP-a a drugi je ispitivač iz auto škole.

CE kategorija vozačke dozvole je potrebna osobama koje žele da voze kamion sa prikolicom (šleper), dakle to je skup vozila čije je vučno vozilo C kategorije, a priključna vozila su teža od 750kg. Ukoliko vozač poseduje CE kategoriju vozačke dozvole on sme da upavlja i automobilom sa prikolicom, odnosno skupom vozila BE kategorije. Da bi zainteresovani kandidat mogao da polaže vozački ispit za CE kategoriju, mora prethodno da ima C kategoriju.

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je potrebno da se uradi pre praktične obuke za odgovarajuću kategoriju koju je kandidat izabrao!

Kako izgleda praktično polaganje?

Prema pravilniku “Sl. glasnik RS”, br. 112/17

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija C1 i C izvodi sledeće
poligonske radnje:
1) vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake;
2) parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad, zbog utovara – istovara.

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu ili drugom prostoru, odnosno ulici u naseljenom mestu sa slabim
intenzitetom saobraćaja, kandidat za vozača vozila kategorija C1E i CE izvodi sledeće poligonske radnje:
1) odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila;
2) vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci;
3) vožnja unazad sa skretanjem ulevo, odnosno udesno, pod pravim uglom.

Info

Trajanje obuke za C i CE kategoriju

C

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Uslovi:

Kandidat može da se upiše sa 20 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 21 godine.
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (ne sme biti probna).

Trajanje obuke za C kategorija:

7 časova teoretske obuke
polaganje testa
15 časova praktične obuke
polaganje praktičnog dela

CE

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Uslovi i trajanje obuke CE:

Posedovanje vozačke dozvole C kategorije
7 časova praktične obuke
polaganje praktičnog dela

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 09-16h

Subota 09-12h

Nedelja – neradan dan


Warning: Undefined array key "pages" in /home/assemafors/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181
Auto škola Semafor Anđela