Skip to content

Auto škola Semafor Anđela

B kategorija i BE kategorija

Info

B kategorija

B kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, odnosno vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za B kategoriju i započnite svoju obuku.

Obuka

Obuka B kategorije se sastoji od 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke. Teorijska obuka B kategorije je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima teorijske nastave. Nastava i polaganje teorijskog ispita za B kategoriju se obavlja u prostorijama auto škole Semafor Anđela. Kandidat dnevno može imati maksimalno dva časa praktične obuke B kategorije. Najkraći rok za koji se može završiti obuka B kategorije je 2 meseca. Časovi se prilagođavaju slobodnom vremenu kandidata, instruktori su na raspolaganju od 7-22 h.

Polaganje

Teorijski deo ispita je u vidu testa. Da biste položili test potrebno vam je 85% tačnih odgovora. Pitanja ima 100, dakle morate dobiti 85 bodova od 100 mogućih. Praktični deo ispita se polaže tek kad završite i ispit prve pomoći i praktični deo ispita. Na ispitu se nasumično biraju pitanja, kandidat nikad prethodno ne zna koje pitanje će izvući. U vozilu se nalazi instruktor na suvozačevom mestu, a pozadi je policajac koji daje instrukcije gde kandidat treba da se kreće.

 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je potrebno da se uradi pre praktične obuke za odgovarajuću kategoriju koju je kandidat izabrao!

Kako izgleda praktično polaganje?

Prema pravilniku “Sl. glasnik RS”, br. 112/17

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija B1 i B izvodi sledeće poligonske radnje:

1) vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake;

2) parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad;

3) parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad;

4) polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake;

5) zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom;

6) kočenje i zaustavljanje.

Info

Trajanje obuke za B kategoriju

B

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećem opisu!

Trajanje obuke za B kategoriju:

40 časova teoretske obuke
polaganje testa
40 časova praktične obuke
polaganje praktičnog dela

Obuka kandidata bez iskustva se razlikuje od obuke kandidata sa prethodnim iskustvom. Ukoliko kandidat poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije ide na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.

A ukoliko kandidat poseduju vozačku dozvolu  A , A2 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

Probna vozačka dozvola

Kada se položi ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije.

Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.

U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.

 

Postoje ograničenje koja se tiču vozača sa probnom dozvolom:

U skladu sa novim zakonom koji je donet u aprilu 2018. godine, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ima sledeća ograničenja:
 1. Ne sme da upravlja vozilom brzinom većom od
  – 110 km/h na autoputu;
  – 90 km/h na motoputu;
  – 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće – ovo – važi na ostalim putevima.
 2. Ne sme da otpočne upravljanje motornim vozilom ako ima u organizmu alkohol odnosno psihoaktivne supstance.
 3. Zabranjeno je upravljanje vozilom u periodu od 23.00 do 06.00 časova.
 4. Ne sme za vreme vožnje da koristi telefon ili druge uređaje za komunikaciju ili drugu opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku.
 5. Ne sme da upravlja vozilom B kategorije čija snaga (izražena u kilovatima kW) motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji je u vozilu i koji ima važeču vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina.
 6. Do navršene 18 godine života ne sme samostalno da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.
 7. Vozač koji ima probnu dozvolu, a nije navršio 18 godina, može da prevozi najviše 3 lica uključujući i ono koje ga nadzire.
 8. Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno, sa prednje i zadnje strane, posebnom oznakom „P“. 
 9. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme imati više od 9 kaznenih poena. U protivnom,  poništava mu se probna vozačka dozvola.
 10. Novi zakon dozvoljava da se sa probnom vozačkom vozi u inostranstvu, ali ukoliko sa probnom vozačkom putujete preko granice savetujemo da proverite u ambasadi ili nekoj drugoj instituciji zemlje u koju planirate da putujete.
Probna vozačka dozvola 

izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

1) dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

ČLAN 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

KAZNE ZA VOZAČE SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM

Novčane kazne za vozače koji naprave prekršaj dok imaju probnu vozačku dozvolu su sledeće: 
 • Ako vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 30 dana. Ukoliko izazove saobraćajnu nezgodu – od 40.000 do 60.000 RSD ili zatvor do 60 dana.
 • Ako vozač sa probnom dozvolom nema posebnu oznaku “P”, koja mora biti postavljena na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3.000 RSD, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je od 5.000 do 15.000 RSD.
 • Kazna za korišćenje telefona i ostalih komunikacijskih uređaja (handsfree) – 10.000 RSD.
 • Vožnja noću 23.00 – 06.00 h – kazna je od 10.000 do 20.000 RSD. Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 45 dana, plus dodatna najmanje 2 meseca, a ako je u vozilu bilo dete do 12 godina plus još dodatna 2 meseca.
 • Ukoliko maloletno lice vozi bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina – od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor do 30 dana, 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.
 • Ako maloletno lice vozi više od 3 osobe – 3000 RSD. Kazna za lice koje vrši nadzor: od 10.000 do 20.000 RSD.
 • Kazna za vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci – od 10 000 RSD pa do 140 000 i težih kazni, u zavisnosti od količine alkohola u krvi.
 • Ako vozač sa probnom vozačkom dozvolom prekorači propisanu brzinu u skladu sa probnom vozačkom dozvolom, kazne su sledeće:

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine u naseljenom mestu:

 • za više od 10 km/h do 20 km/h: 5.000 RSD
 • za više od 20 km/h do 30 km/h: 10.000 RSD
 • za više od 30 km/h do 50 km/h: od 10.000 do 20.000 RSD, 4 kaznena poena, zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
 • za više od 50 km/h do 70 km/h: od 20.000 do 4.000 RSD, 7 kaznenih poena, zabrana upravljanja od najmanje 4 meseca

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine van naseljenog mesta (autoput, motoput i ostale puteve van naselja):

 • za više od 10 km/h do 20 km/h: 5.000 RSD
 • za više od 20 km/h do 40 km/h: 10.000 RSD
 • za više od 40 km/h do 60 km/h: od 10.000 do 20.000 RSD, 3 kaznena poena, zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
 • za više od 60 km/h do 80 km/h: od 20.000 do 40.000 RSD ili zatvor 30 dana, 6 kaznenih poena, zabrana upravljanja od najmanje 3 meseca

Info

BE kategorija

Ukoliko želite da vučete prikolicu za automobilom, u tom slučaju vam je potrebna BE kategorija.

 

BE kategorija se odnosi na prikolice čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg do 3500 kg

Prikolice do 750 kg možete vući sa B kategorijom.

Obuka

Potrebno je da vozač poseduje B kategoriju ( ne probnu vozačku), i da ima 21 godinu, u tom slučaju ispunjavate uslove za obuku i upis u auto školu.

Polaganje

Polaganje za BE kategoriju se sastoji od 7 časova vožnje, i polaganja praktičnog ispita. Nema teorijske nastave ni polaganja teorijskog ispita, sve može biti gotovo jako brzo za 10-15 dana. Lekarsko uverenje koje morate uraditi za BE kategoriju je obavezno!

Radno vreme

Ponedeljak – Petak 09-16h

Subota 09-12h

Nedelja – neradan dan


Warning: Undefined array key "pages" in /home/assemafors/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181
Auto škola Semafor Anđela